Odborný seminář "Kam směřuje myslivost v ČR"
8. 12. 2023
Pod záštitou Zemědělského výboru PSP ČR se ve sněmovně konal seminář "Kam směřuje myslivost v ČR". Tématem semináře byla diskuse nad novelou zákona o myslivosti.