Diskuse k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
10. 1. 2024
Pod patronátem Výboru pro životní prostředí se ve sněmovně konala diskuse k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.