Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělských strojů Brno
25. 6. 2015
Společně se zemědělským výborem PSP ČR jsem se zúčastnil Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělských strojů v Brně.
Národní výstava v Brně je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Přes 800 kusů zvířat - skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v Národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců. Na 200 českých a zahraničních vystavovatelů zde prezentuje chovatelské technologie, veterinární a reprodukční techniku, krmiva a zemědělské stroje.