Setkání s ředitelem Krajské veterinární správy Vysočina
14. 9. 2015
V pondělí 14.9.2015 jsem se setkal s ředitelem Krajské veterinární správy Vysočina s MVDr. Božkem Vejmelkou

Během jednání jsme vzájemně konzultovali náplň práce veterinární správy v rámci Vysočiny. Probírali jsme i petici zákazu chovu kožešinových zvířat.