12. 12. 2018
Aktualita
Na Ministerstvu zemědělství se konala konference Voda&Sucho
Aktualita
Na Pražské hradě se konalo setkání lídrů průmyslu a exportu 2018/H2
Aktualita
Dnešního dne jsem na schůzi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR seznámil senátory se změnami zákona o spotřebních daní, tzvn. "Zelenou naftou". Obhájil jsem formát zákona, tak jak byl schválen v PSP ČR, tzn.že senátní výbor doporučí schválení na plénu beze změn.
Aktualita
V pondělí se konala 4. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina
Aktualita
Dnes jsem se společně s předsedou zemědělského výboru Jaroslavem Faltýnkem zúčastnil jednání ve věci snížení daně z nemovitostí u tzv. ostatních ploch.
Aktualita
V Dělnickém domě v Jihlavě se konalo povolební setkání politiků zvolených za ANO na Vysočině.
Aktualita
Ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě se konalo zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina.
Aktualita
V hotelu Floret v Průhonicích se konalo zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova.
Aktualita
V Betlémské kapli za účasti ministra zemědělství Pavla Tomana byl slavnostně udělen titul Zemědělce roku 2018.
Aktualita
V OIešné se konala valná hromada hasičů.