Aktualita
V Dělnickém domě v Jihlavě se uskutečnilo setkání odborné zemědělské veřejnosti z Vysočiny se mnou, předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a europoslancem Martinem Hlaváčkem. V rámci živé diskuse Mgr. Alena Štěrbová seznámila účastníky debaty s vizemi Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.
Aktualita
V kulturním domě Máj v Pelhřimově byly předány ceny města Pelhřimov za rok 2019 za široké účasti občanské veřejnosti. Více o akci: http://www.mupe.cz/ceny-mesta-odmenily-talent-pili-i-statecnost/d-30785
Aktualita
V klášteře v Želivě se konal pravidelný Marketingový večer pod záštitou hejtmana Vysočiny MUDr. Jiřího Běhounka a PhDr, ThLic, Jaroslava Jáchyma Šimka, O. Praem, opata Kláštera Premonstrátů v klášteře v Želivě.
Aktualita
V Jihlavě se konalo pravidelné zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
Aktualita
Na půdě PS se uskutečnilo setkání se starostou Taipeie panem Wen-Je KO. Delegace byla doprovázena zástupci Taiwanské ekonomické a kulturní kanceláře v Praze, která byla vedená vedoucím Joey Wangem. Joey Wang se zároveň rozloučil, jelikož končí svoji působnost v Praze.
Aktualita
Za Zemědělský výbor PSP ČR jsem navštívil letošní ročník 63. Ovocnářských dnů v Hradci Králové. Ovocnářské dny pravidelně každoročně pořádá Výzkumný a šlechtitelský ovocnářský ústav Holovousy, s.r.o.
Aktualita
Bažantice Vyklantice a Klub sokolníků ČMMJ-Jihlava uspořádali za mé podpory a pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., ukázku biologické ochrany v zemědělství dravci a ukázku lovení zvěře pomocí cvičených dravců u kaple Svatého Huberta ve Vyklanticích.
Aktualita
V poslanecké sněmovně se konal kulatý stůl nad tématem zálohování PET lahví. Na diskusi vystoupili Ing. Bc. Jan Maršák, Ph. D. za MŽE, Ing. Aleš Rod, Pd.D. z Centra ekonomických a tržních analýz, zástupci měst a obcí a místních samospráv a ekologických sdružení.
Aktualita
Letošní rok slavnostně otevřel Novoroční koncert skupiny E.ON za účasti Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Františka Macka. S orchestrem se představil nesmírně talentovaný mladý český klavírista Jan Čmejla.
Aktualita
V Míčovně Pražského hradu se konalo klíčové setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů představenstev největších průmyslových a exportních společností v ČR - setkání lídrů průmyslu a exportu 2019.