30. 8. 2018
Aktualita
Na pozvání "Rozvodí" Černov jsem byl účastníkem oslav 25. výročí založení firmy.
Aktualita
Před odjezdem na Zlatou podkovu jsem si ještě užil v Pelhřimově Festivalu hasičských dechových hudeb.
26. 8. 2018
Aktualita
Zúčastnil jsem finále dostihových závodů Zladé podkovy v Humpolci.
19. 8. 2018
Aktualita
V neděli 19.8.2018 se konala tradiční Olešenská pouť, spojená s fotbalovým turnajem.
18. 8. 2018
Aktualita
V sobotu jsem se zúčastnil slavnostního zahájení setkání hasičů Pyrocar na letišti v Přibyslavi.
Aktualita
Kraj Vysočina ve spolupráci s MMR a MZE jako každý rok vyhlašoval Vesnici roku 2017.
Aktualita
Na MZE se konalo zasedání Národní rady poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova.
Aktualita
Ve dnech 20.6. a 21.6.2018 se uskutečnilo výjezdní zasedání Monitorovacího výboru pro venkov. Zasedání se konalo v hotelu U tří věžiček v Stříteži.
Aktualita
Českomoravská myslivecká jednota Pelhřimov uspořádala pro děti v Městských sadech v Pelhřimově dětský den.
Aktualita
Náš hasičský sbor má nové auto, v sobotu byl slavnostně vysvěcen