Aktualita
V centrále Hnutí ANO na pražském Chodově se konala ideologická konference.
Aktualita
Na pozvání velvyslankyně Thajského království paní Phasporn Sangasubana jsem se zúčastnil oběda na thajském velvyslanectví společně s kolegy z Meziparlamentní skupiny přátel Thajska.
Aktualita
U nás v Olešné jsem s dobrovolnými hasiči žehnali sošku sv. Floriána a nový hasičský dopravní automobil. Slavnostně byla otevřena a požehnána též nová hasičská zbrojnice. https://www.facebook.com/ryba.drahoslav
Aktualita
5.5.2022 se uskutečnila pravidelná pracovní večeře členů Zemědělského výboru PSP s představenstvem Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace.
Aktualita
Vyšlo zvláštní číslo časopisu Včelařství k 150. výročí vzniku ČSV a měl jsem tu čest, přispět svým příspěvkem k tomuto výročí.
Aktualita
Zúčastnil jsem se slavnostního večera předávání Cen hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za roky 2020 a 2021.
Aktualita
V Brně se konala Dozorčí rada Vinařského fondu, kam jsem byl opětovně zvolen poslaneckou sněmovnou pro toto volební období. Jednalo se o první zasedání rady v novém složení.
13. 4. 2022
Aktualita
Na letošním ročníku Karlovy burzy nás zástupce ukrajinského ministerstva zemědělství informoval o situaci v zemědělství na Ukrajině, které je silně poznamenané vojenským konfliktem.
Aktualita
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR spolupořádal společně se Zemědělským svazem ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR konferenci na téma "Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni". Hlavními tématy konference bylo nastavení Společné zemědělské politiky a přínos SZP českým zemědělcům, možnost dalšího rozvoje českých potravin, konkurenceschopnost českých zemědělců a problematika Green dealu.
Aktualita
V novém volebním období byl ustanoven Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, jehož jsem byl zvolen předsedou. Na ustanovující schůzi byli přizvání zástupci Českomoravské myslivecké jednoty, Českého rybářského svazu, Českého svazu včelařů, Českého zahrádkářského svazu, Českého svaz chovatelů a Ministerstva zemědělství.