Aktualita
Ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě se konalo zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina.
Aktualita
V hotelu Floret v Průhonicích se konalo zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova.
Aktualita
V Betlémské kapli za účasti ministra zemědělství Pavla Tomana byl slavnostně udělen titul Zemědělce roku 2018.
Aktualita
V OIešné se konala valná hromada hasičů.
Aktualita
Během setkání se uskutečnilo slavnostní předání certifikátů ministra zemědělství nově oceněným držitelům značek kvality.
Aktualita
Podvýbor se sešel na základě aktuálních problémů.
Aktualita
Výjezd se konal na základě pozvání Městských lesů Hradec Králové.
Aktualita
V Jihlavě se konalo setkání se zástupci oběma profesními organizacemi
Aktualita
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky uspořádal seminář na aktuální téma sucha a jeho vlivu na vinohradnictví.