Aktualita
Vyšlo zvláštní číslo časopisu Včelařství k 150. výročí vzniku ČSV a měl jsem tu čest, přispět svým příspěvkem k tomuto výročí.
Aktualita
Zúčastnil jsem se slavnostního večera předávání Cen hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za roky 2020 a 2021.
Aktualita
V Brně se konala Dozorčí rada Vinařského fondu, kam jsem byl opětovně zvolen poslaneckou sněmovnou pro toto volební období. Jednalo se o první zasedání rady v novém složení.
13. 4. 2022
Aktualita
Na letošním ročníku Karlovy burzy nás zástupce ukrajinského ministerstva zemědělství informoval o situaci v zemědělství na Ukrajině, které je silně poznamenané vojenským konfliktem.
Aktualita
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR spolupořádal společně se Zemědělským svazem ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR konferenci na téma "Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni". Hlavními tématy konference bylo nastavení Společné zemědělské politiky a přínos SZP českým zemědělcům, možnost dalšího rozvoje českých potravin, konkurenceschopnost českých zemědělců a problematika Green dealu.
Aktualita
V novém volebním období byl ustanoven Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, jehož jsem byl zvolen předsedou. Na ustanovující schůzi byli přizvání zástupci Českomoravské myslivecké jednoty, Českého rybářského svazu, Českého svazu včelařů, Českého zahrádkářského svazu, Českého svaz chovatelů a Ministerstva zemědělství.
Aktualita
Byl jsem přizván na jednání Unie chovatelů hospodářských zvířat a požádán, abych jednání též předsedal. Členy Unie jsem informoval o aktuálním dění na Zemědělském výboru PSP ČR. Na jednání též vystoupil Ing. Petr Jílek z MZE s informací k problematice živočišné výroby v ČR, MVDr. Zbyněk Semerád, ředitel SVS ČR, informoval o stavu nákazové situace a Ing. Jan Doležel, prezident AKČR, členy seznámil s pozicí Agrární komory ČR při projednávání Národního strategického plánu. Byl jsem též zvolen předsedou představenstva.
Aktualita
Společně s ostatními kolegy se zemědělského výboru jsme se setkali s předsednictvem České akademie zemědělských věd. Naše jednání bylo zaměřeno především na novinky v zemědělském výzkumu a aktuální témata v zemědělství, mj. na Green deal a Bioekonomiku.
Aktualita
Z pozice člena Monitorovacího výboru jsem se zúčastnil pracovní skupiny k budoucí podobě SZP k tématu Plošná lesnická opatření.
Aktualita
Během měsíce února jsem se zúčastňoval zasedání pracovních skupin k budoucí společné zemědělské politice. Mezi nejvýznamnější témata patřily následující: - omezení pesticidů - přímé platby - ekoplatba