Aktualita
Na půdě PS se uskutečnilo setkání se starostou Taipeie panem Wen-Je KO. Delegace byla doprovázena zástupci Taiwanské ekonomické a kulturní kanceláře v Praze, která byla vedená vedoucím Joey Wangem. Joey Wang se zároveň rozloučil, jelikož končí svoji působnost v Praze.
Aktualita
Za Zemědělský výbor PSP ČR jsem navštívil letošní ročník 63. Ovocnářských dnů v Hradci Králové. Ovocnářské dny pravidelně každoročně pořádá Výzkumný a šlechtitelský ovocnářský ústav Holovousy, s.r.o.
Aktualita
Bažantice Vyklantice a Klub sokolníků ČMMJ-Jihlava uspořádali za mé podpory a pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., ukázku biologické ochrany v zemědělství dravci a ukázku lovení zvěře pomocí cvičených dravců u kaple Svatého Huberta ve Vyklanticích.
Aktualita
V poslanecké sněmovně se konal kulatý stůl nad tématem zálohování PET lahví. Na diskusi vystoupili Ing. Bc. Jan Maršák, Ph. D. za MŽE, Ing. Aleš Rod, Pd.D. z Centra ekonomických a tržních analýz, zástupci měst a obcí a místních samospráv a ekologických sdružení.
Aktualita
Letošní rok slavnostně otevřel Novoroční koncert skupiny E.ON za účasti Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Františka Macka. S orchestrem se představil nesmírně talentovaný mladý český klavírista Jan Čmejla.
Aktualita
V Míčovně Pražského hradu se konalo klíčové setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů představenstev největších průmyslových a exportních společností v ČR - setkání lídrů průmyslu a exportu 2019.
10. 12. 2019
Aktualita
V historické budově Národního muzea se konalo pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Toman vyhlášení výsledků soutěže Zemědělec roku 2019.
Aktualita
V hotelu Floret v Průhonicích se konalo zasedání MV PRV 2014-2020.
Aktualita
Ocenění kvality KLASA převzalo včera 14 tuzemských producentů z rukou ministra zemědělství Miroslava Tomana a generálního ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martina Šebestyána. Na slavnostním večeru v pražském paláci Žofín získalo tuto prestižní značku celkem 34 výrobků.
Aktualita
Na pozvání ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana jsem se zúčastnil na MZE kulatého stolu k problematice uplatnění ústavní ochrany vody.