Aktualita
V sídle Kraje Vysočina se konalo tradiční společné pracovní setkání poslanců a senátorů s vedením krajského úřadu.
7. 2. 2020
Aktualita
Na Žofíně se konal tradiční Agrární ples.
Aktualita
Na letošním tradičním setkání Zemědělského výboru PSP ČR s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací jsme diskutovali na téma změn v Zákonu o osivech, který se momentálně projednává v PS ve 2. čtení.
Aktualita
V sídle České akademie zemědělských věd se konalo každoroční tradiční setkání se Zemědělským výborem PSP ČR.
Aktualita
V Poslanecké sněmovně se konal kulatý stůl k připravovanému zahrádkářskému zákonu.
4. 2. 2020
Aktualita
V Poslanecké sněmovně se konal seminář "Nezbytné nástroje na podporu třídění a finální recyklace" za účasti předních odborníků, kteří se této problematice věnují.
Aktualita
V Jihlavě v Dělnickém domě se konal volební sněm Krajské organizace Vysočina ANO do Krajských voleb 2020. Lídrem krajské kandidátky byl nominován stávající náměstek hejtmana Ing. Martin Kukla. Celá kandidátka bude zveřejněna po odsouhlasení celostátním výborem 31.3.2020.
Aktualita
V Dělnickém domě v Jihlavě se uskutečnilo setkání odborné zemědělské veřejnosti z Vysočiny se mnou, předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a europoslancem Martinem Hlaváčkem. V rámci živé diskuse Mgr. Alena Štěrbová seznámila účastníky debaty s vizemi Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.
Aktualita
V kulturním domě Máj v Pelhřimově byly předány ceny města Pelhřimov za rok 2019 za široké účasti občanské veřejnosti. Více o akci: http://www.mupe.cz/ceny-mesta-odmenily-talent-pili-i-statecnost/d-30785
Aktualita
V klášteře v Želivě se konal pravidelný Marketingový večer pod záštitou hejtmana Vysočiny MUDr. Jiřího Běhounka a PhDr, ThLic, Jaroslava Jáchyma Šimka, O. Praem, opata Kláštera Premonstrátů v klášteře v Želivě.