Aktualita
Za doprovodu "Loveckého tria Praha" a pěveckého sboru "Řekni všem" byl posvěcen oltář a uloženy písemnosti a myslivecké relikvie. Posvěcení celebroval PhDr.,ThLic Jáchym Jaroslav Šimek, O. Praem, opat želivský.
Aktualita
V Poslanecké sněmovně se konal seminář "Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů" za účasti hlavní hygieničky ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví Mgr. Evy Gottwaldové a dalších odborníků v oblasti zdravé výživy.
Aktualita
Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, Unií školských asociací ČR, KOUS Vysočina a Vysočina Education uspořádali 4. ročník soutěže Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.
Aktualita
V Rudolfinu se konal Česko-japonský koncert za účasti českých sborů Puealla et Pueri z Nového Jičína a Smíšeného pěveckého sboru KOS z Litomyšle.
Aktualita
V Poslanecké sněmovně se konal seminář na téma vypsané petice "Stop sečení zvířat".
Aktualita
Místo nedělního oběda jsme byli povoláni k dohašení lesního a travního porostu v k.ú. Stanovice. Během nadcházejícího týdne jsme vyjížděli ještě dvakrát.
Aktualita
V Poslanecké sněmovně ČR proběhlo 1. čtení Novely zákona o zemědělství a SZIFu. Jsem jedním z předkladatelů zákona. Zákon byl podpořen 6 ze 7 politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně.
Aktualita
V Poslanecké sněmovně se pod záštitou zemědělského výboru konala konference Biopotraviny a jejich perspektiva v české prostředí. Na konferenci spolupracoval Pro-bio svaz ekologických zemědělců a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.
20. 3. 2019
Aktualita
Dnešního dne byl v Senátu projednán a schválen zákon, dle kterého se budou rybářům vyplácet škody způsobené kormoránem. Jako předkladatel zákona jsem měl tu čest tento zákon obhajovat na schůzi Senátu.
Aktualita
V Poslanecké sněmovně se konala odborná konference pod záštitou zemědělského výboru PSP ČR.