Aktualita
Se zemědělským výborem jsem se zúčastnil setkání s Česko akademie zemědělských věd. Vedení ČAZV nás informovalo o novinkách v zemědělském výzkumu.
Aktualita
ZZN Pelhřimov a.s. ve spolupráci s partnery uspořádal odborný seminář na téma "Výživa rostlin - trendy a aktuální situace"
Aktualita
Uskutečnilo se pravidelné jednání zemědělského výboru se zástupci Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace.
Aktualita
Uskutečnilo se tradiční setkání členů Podvýboru pro myslivost, včelařství, rybářství, zahrádkářství a chovatelství se členy ZEVu a Českomoravskou mysliveckou jednotou.
Aktualita
Jako předseda Unie chovatelů hospodářských zvířat jsem se zúčastnil jednání této unie. Členům jsem představil novinky ze Zemědělského výboru PSP ČR a byly prodiskutovány současné aktuální témata týkající se chovu hospodářských zvířat.
Aktualita
V Poslanecké sněmovně se uskutečnilo setkání Českého svazu včelařů se členy Podvýboru zemědělského výboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství. Diskutovali jsme o aktuálních problémech českého včelařství.
22. 12. 2022
Aktualita
V roce 2023 si dovoluji popřát vše dobré.
Aktualita
V Národním muzeu se konal slavnostní večer u příležitosti 30 let Ústavy České republiky.
Aktualita
Zúčastnil jsem se konference GEOMATIKA 2022, která se zabývala problematikou pozemkových úprav a budoucnosti zeměměřictví.
Aktualita
V Senátu se konala diskuse na téma "Udržitelné vinařství v ČR" spojená s ochutnávkou Svatomartinských vín.