Aktualita
Na pozvání Českého svazu včelařů jsme měli včera možnosti si osobně vyzkoušet stáčení medu.
15. 6. 2019
Aktualita
ČMMJ, z.s., OMS Pelhřimov uspořádal v Městských sadech v Pelhřimově Den dětí.
Aktualita
V Jihlavě se konalo 2. zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina.
Aktualita
V Nabočanech se konala pravidelná celostátní přehlídka pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky.
Aktualita
Na dostihovém závodišti v Pardubicích se konal 26. ročník "Zlatého poháru - Cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR"
Aktualita
Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec pořádal Jetřichovické hudební slavnosti. Slavnosti se konají pravidelně každé 4 roky.
Aktualita
S dětmi jsme společně s hasiči v Olešné oslavili Den dětí.
Aktualita
V Lipici se konala Okrsková soutěž SDH. Naše mužstvo mužů z Olešné obsadilo krásné 3. místo.
Aktualita
Za doprovodu "Loveckého tria Praha" a pěveckého sboru "Řekni všem" byl posvěcen oltář a uloženy písemnosti a myslivecké relikvie. Posvěcení celebroval PhDr.,ThLic Jáchym Jaroslav Šimek, O. Praem, opat želivský.