Aktualita
Během výjezdního zasedání podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR v Brně na Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR jsem se seznámili se všemi současnými novými trendy a technikou hasičů a prodiskutovali jsme veškerou problematiku kolem Hasičského sboru.
5. 3. 2023
Aktualita
V Novém městě na Moravě se konal tradiční biatlon. Rád jsem se na pozvání organizátorů zúčastnil. Celá akce byla jako tradičně dobře organizována.
Aktualita
Jednání bylo zaměřeno na vyhodnocení programu Obnova Vysočiny 2023, rozvoj kulturních a kreativních odvětví Kraje a rozvoj cestovního ruchu v Kraji Vysočina.
Aktualita
Se zemědělským výborem jsem se zúčastnil setkání s Česko akademie zemědělských věd. Vedení ČAZV nás informovalo o novinkách v zemědělském výzkumu.
Aktualita
ZZN Pelhřimov a.s. ve spolupráci s partnery uspořádal odborný seminář na téma "Výživa rostlin - trendy a aktuální situace"
Aktualita
Uskutečnilo se pravidelné jednání zemědělského výboru se zástupci Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace.
Aktualita
Uskutečnilo se tradiční setkání členů Podvýboru pro myslivost, včelařství, rybářství, zahrádkářství a chovatelství se členy ZEVu a Českomoravskou mysliveckou jednotou.
Aktualita
Jako předseda Unie chovatelů hospodářských zvířat jsem se zúčastnil jednání této unie. Členům jsem představil novinky ze Zemědělského výboru PSP ČR a byly prodiskutovány současné aktuální témata týkající se chovu hospodářských zvířat.
Aktualita
V Poslanecké sněmovně se uskutečnilo setkání Českého svazu včelařů se členy Podvýboru zemědělského výboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství. Diskutovali jsme o aktuálních problémech českého včelařství.
22. 12. 2022
Aktualita
V roce 2023 si dovoluji popřát vše dobré.