Aktualita
V hotelu Černigov v Hradci Králové se konala volební Valná hromada ČMSSA. Diskusní témata se věnovala budoucí SZP, změnám výplaty národních dotací, převedených nově na SZIF, a omezení použití hnojiv a chemických přípravků na ochranu rostlin. Valné hromady se zúčastnilo víc jak 90 zástupců šlechtitelských firem z celé České republiky.
Aktualita
V Humpolci proběhnul 55. ročník klasické jezdecké soutěže Zlatá podkova. Soutěž se konala pod záštitou Kraje Vysočina a města Humpolce.
Aktualita
Ve čtvrtek 29. 7. 2020 jsem se zúčastnil oslavy výročí 50 let profesionálních hasičů v Třebíči, kde jsem převzal ocenění krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina plk. Mgr. Jiřího Němce, z rukou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky generálporučíka Drahoslava Ryby. Ocenění II. stupně mi bylo uděleno za celoživotní práci v zásahové jednotce a podporu profesionálních hasičů ČR.
Aktualita
V soboru 25. července 2020 jsem se na pozvání předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka zúčastnil již 27. ročníku nejprestižnější české klasické steeplechase Zlatý pohár - Cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Pardubicích. Tyto dostihy se konají pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny již od roku 2014 a současný předseda Radek Vondráček dekoroval vítěze letos potřetí.
Aktualita
Na MZE se konalo zasedání k budoucí podobě Společné zemědělské politiky v EU.
Aktualita
Na pražském Žofíně se konalo fórum o Společné zemědělské politice a budoucnosti českého zemědělství.
Aktualita
Po roce jsme měli možnost účastnit se setkání se Svazem včelařů a někteří si vyzkoušeli odvíčkování a vytáčení medu.
Aktualita
Můj pozměňovací návrh k novele zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin odstranil současnou nejasnost v pojmech zemědělská a nezemědělská směs. Zemědělská praxe může tyto směsi použít i jiným způsobem, a to v rámci greeningu, meziplodin, či jiných enviromentálních opatření. https://zemedelskytydenik.cz/snemovna-schvalila-zmeny-v-podminkach-pro-pestovani-chmele/
2. 6. 2020
Aktualita
Podařilo se zajistit výjimku pro využití prostředku Reglone. http://eagri.cz/public/web/file/651796/narizeni_UKZUZ_reglone_final.pdf
Aktualita
Byly upraveny podmínky pro skladování dřeva. Více informací: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1585131218583.pdf