Aktualita
Letošní rok slavnostně otevřel Novoroční koncert skupiny E.ON za účasti Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Františka Macka. S orchestrem se představil nesmírně talentovaný mladý český klavírista Jan Čmejla.
Aktualita
V Míčovně Pražského hradu se konalo klíčové setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů představenstev největších průmyslových a exportních společností v ČR - setkání lídrů průmyslu a exportu 2019.
10. 12. 2019
Aktualita
V historické budově Národního muzea se konalo pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Toman vyhlášení výsledků soutěže Zemědělec roku 2019.
Aktualita
V hotelu Floret v Průhonicích se konalo zasedání MV PRV 2014-2020.
Aktualita
Ocenění kvality KLASA převzalo včera 14 tuzemských producentů z rukou ministra zemědělství Miroslava Tomana a generálního ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martina Šebestyána. Na slavnostním večeru v pražském paláci Žofín získalo tuto prestižní značku celkem 34 výrobků.
Aktualita
Na pozvání ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana jsem se zúčastnil na MZE kulatého stolu k problematice uplatnění ústavní ochrany vody.
Aktualita
Na dnešním jednání zemědělského výboru i výboru pro životní prostředí bylo schváleno moje doprovodné usnesení, aby v příštím roce MZE i MŽP navýšili finanční příspěvky na kapitoly pozemkových úprav.
Aktualita
Za účasti ministra zemědělství ČR pana Miroslava Tomana a hejtmana Kraje Vysočina pana Jiřího Běhounka proběhl v Kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina seminář s aktuálními výsledky činnosti pracovní skupiny vodárenské nádrže Švihov n Želivce.
Aktualita
V Poslanecké sněmovně se konal pod záštitou MZE seminář na společensky velmi diskutované téma, a sice klecový chov zvířat.
Aktualita
Za zemědělský výbor jsem dnes zahájil seminář "Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových reformách"