3. 9. 2022
Aktualita
V Jihlavě se konaly každoroční dožínky, rád jsem přijal pozvání.
25. 8. 2022
Aktualita
S delegací Zemědělského výboru PSP ČR jsem se zúčastnil letošního ročníku Země živitelka v Českých Budějovicích.
Aktualita
V PS proběhlo oficiální přijetí Uzbecké delegace se členy zemědělského výboru.
Aktualita
Zúčastnil jsem se Slavnostního otevření Výukového centra zpracování zemědělských produktů Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZÚ.
Aktualita
Pod záštitou zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven se konal v PS seminář pod názvem "Od zrnka až po půllitr - budoucnost českého piva.
Aktualita
V hotelu Olšanka se konala každoroční Konference Zemědělského svazu. V letošním roce bylo hlavním tématem konference zaměstnávání cizinců v zemědělství.
Aktualita
V hotelu Iris v Praze Vysočanech se konalo letošní zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020.
Aktualita
Na základě pozvání Českého svazu včelařů se schůze uskutečnila přímo v sídle Českého svazu včelařů. Po ukončení jednání nám včelaři předvedli ukázkové vytáčení medu.
Aktualita
Na Krajském úřadě se konalo pravidelné zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zástupci Kraje nás seznámili s výsledky soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina za rok 2021.
26. 5. 2022
Aktualita
Jako zástupce zemědělského výboru jsem se zúčastnil otevření letošního ročníku výstavy Natura Viva 2022.