Aktualita
V sídle Povodí Vltavy se konalo pravidelné pracovní jednání skupiny "Želivka - vodárenská nádrž Švihov". Skupina byla informována o aktivitách od posledního zasedání pracovní skupiny a projednána témata pro následující období. Byli jsme informování o rozšíření pilotního projektu pro podporu zemědělských subjektů v ochranných pásmech VN Švihov na další vodárenské nádrže.
Aktualita
Po covidové pandemii se opět konalo každoroční setkání Zemědělského výboru PS s představenstvem Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace.
Aktualita
Petiční výbor projednal petici Českomoravské myslivecké jednoty na podporu projednávané novely Mysliveckého zákona v PS.
Aktualita
Na Krajském úřadě v Jihlavě jsem se zúčastnil tradičního pracovního setkání Rady Kraje Vysočina se senátory a poslanci.
Aktualita
Jako zástupce České republiky jsem se zúčastnil videokonference Výborů pro zemědělství a rozvoj venkova Parlamentů zemí Visegrádské skupiny.
Aktualita
Hasiči budou přednostně naočkováni, velkou podporu má i přednostní vakcinace dobrovolných hasičů. https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/vakcinu-dostanou-driv-i-dobrovolni-hasici-40355658#utm_content=ribbonnews&utm_term=dobrovoln%C3%AD%20hasi%C4%8Di&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
Aktualita
Novely legislativních předpisů k náhradám škod způsobených rybpžravými predátory budou účinné od dubna. https://issuu.com/danielaafrankova/docs/rybn_k__stv__45_2021_tisk
Aktualita
https://ekonomickydenik.cz/kott-ano-nasim-cilem-je-zvysovat-sobestacnost/
Aktualita
Články objasňují podání mého pozměňovacího návrhu v rámci novely zákona o ochraně krajiny a přírody: https://www.prumyslovaekologie.cz/info/jsou-vodarenske-trubky-druhorade-nebo-je-legislativa-konecne-zacne-brat-stejne-vazne-jako-teplovody-ci-energeticke-site https://www.nase-voda.cz/v-budovani-siti-maji-mit-vodohospodari-stejne-podminky-jako-energetici/
Aktualita
V rámci Novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích jsem předložil pozměňovací návrhy týkající se 1) zákazu uvádění na trh potravin "dvojí kvality" 2) zjednodušení předávání výsledků zkoušky mezidozorovými orgány 3) upřednostnění odběru místních (zejména českých) potravin při zadávacích řízeních ve veřejném stravování