Aktualita
V Poslanecké sněmovně se konala pod vedením provázet RNDr. Petr Kubala,předsedy představenstva Svazu vodního hospodářství ČR, konference Voda je život.
22. 5. 2023
Aktualita
V Martinickém paláci se konala galavečeře při příležitosti konání setkání pivovarníků v rámci světové konference Brewers Forum 2023.
Aktualita
Na Krajské úřadě v Jihlavě se konalo Krajské sdružení místních samospráv. https://www.smscr.cz/kraj-vysocina/kalendar-akci/krajske-shromazdeni-sms-cr-kraje-vysocina-3220_201cs.html
Aktualita
V sídle Povodí Vltavy se konalo další setkání pracovní skupiny "Želivka - vodárenská nádrž Švihov" ohledně informace o dalších etapách aktivit Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.
Aktualita
Převzal jsem záštitu nad kulatým stolem "Zemědělství a potravinářství jako nedílná součást kritické infrastruktury ČR"
Aktualita
Ve dnech 12.-16.4.2023 se konalo výjezdní zasedání Kontrolního výboru do Liberce a Harrachova. V Liberci se členové výboru sešli se zástupci města a hejtmanem Libereckého kraje, v Harrachově za účasti předsedy NKÚ Josefa Kaly se jednalo o kontrolním závěru ohledně Armády ČR.
Aktualita
V úterý a středu 11. a 12. dubna 2023 se konal výjezd Podvýboru pro vodní hospodářství a zemědělského výboru PS PČR do Kraje Vysočina. Hlavním tématem výjezdu byla prohlídka vodní nádrže Švihov a stav vodního hospodářství ČR. Jako hosté byli připozvání zástupci jednotlivých povodí a MZE.
Aktualita
Během výjezdního zasedání podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR v Brně na Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR jsem se seznámili se všemi současnými novými trendy a technikou hasičů a prodiskutovali jsme veškerou problematiku kolem Hasičského sboru.
5. 3. 2023
Aktualita
V Novém městě na Moravě se konal tradiční biatlon. Rád jsem se na pozvání organizátorů zúčastnil. Celá akce byla jako tradičně dobře organizována.
Aktualita
Jednání bylo zaměřeno na vyhodnocení programu Obnova Vysočiny 2023, rozvoj kulturních a kreativních odvětví Kraje a rozvoj cestovního ruchu v Kraji Vysočina.